Autorská dětská kniha, 2013

Rozhodnutí o přidělení nadačních příspěvků pro rok 2013

V roce 2013 byla vypsána grantová podpora formou tvůrčího stipendia pro tři autory v celkové částce 300.000,-Kč.
Soutěže na téma „Autorská kniha pro děti a mládež (text, ilustrace)“ se účastnilo 23 autorů z České republiky, Slovenska a Polska.
Na základě doporučení expertní skupiny ve složení Prof. Henning Wagenbreth (Německo, předseda), Grazka Lange (Polsko),Bernard Granger, více známý jako Blexbolex (Francie), Olga Černá (Česká republika) rozhodla správní rada Nadačního fondu Miroslava Šaška udělit nadační příspěvek následujícím pěti autorům (v závorce název oceněné práce):

100.000,-Kč  Alžběta Zemanová („P. jede na prázdniny“)
75.000,-Kč    Nikola Hoření („Kéž by aneb Kniha tužeb“)
75.000,-Kč    Dora Dutková (bez názvu)
25.000,-Kč    Tereza Říčanová („Psí knížka“)
25.000,-Kč    Eva Maceková, Mikuláš Brázda („“Krutoraketa doktora Lutro-Futra“)

Výsledky byly vyhlášeny během festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře dne 4. 10. 2013. Z oceněných prací byla uspořádána malá výstava.

Správní rada děkuje všem zúčastněným autorům, blahopřeje vítězům a těší se, že v příštích letech bude moct podpořit tvorbu knih pro děti obdobnými projekty.
 

závěrečná zpráva poroty zde