Obrazová kniha pro děti, 2014

Rozhodnutí o přidělení nadačních příspěvků pro rok 2014

V roce 2014 byla vypsána grantová podpora formou tvůrčího stipendia pro tři autory v celkové částce 300.000,-Kč.
Soutěže na téma „Obrazová dětská kniha“ se účastnilo 41 autorů z České republiky, Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Na základě doporučení expertní skupiny ve složení Sophie van der Linden (Francie), Bjorn Rune Lie (Norsko), Bernard Granger, více známý jako Blexbolex (Francie), Vicente Ferrer (Španělsko), Vojtěch Mašek (Česká republika) rozhodla správní rada Nadačního fondu Miroslava Šaška udělit nadační příspěvek 60.000,-Kč následujícím pěti autorům resp. tvůrčím týmům (v závorce název oceněné práce):

Magdalena Rutová, Jan Trakal („Pulitzerova dcera“)
Magdalena Rutová, Jan Čumlivski  („Láska“)
Lucie Lučanská („Jeptiše“ )
Jana Šrámková, Filip Pošivač  („KUBA TUBA TATUBAHN“)
Jindřich Janíček („William a Meriwether“)

Výsledky byly vyhlášeny během festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře dne 3. 10. 2014.
Správní rada děkuje všem zúčastněným autorům, blahopřeje vítězům a těší se, že v příštích letech bude moct podpořit tvorbu knih pro děti obdobnými projekty.

závěrečná zpráva poroty zde