Obrazová kniha pro děti, 2015

Rozhodnutí o přidělení nadačních příspěvků pro rok 2015
V roce 2015 byla vypsána grantová podpora formou tvůrčího stipendia pro tři autory v celkové částce 300.000,-Kč.
Soutěže na téma „Obrazová dětská kniha“ se účastnilo 24 autorů z České republiky, Slovenska, Belgie, Polska, Estonska, Rakouska a Ruska.
Na základě doporučení expertní skupiny ve složení Madalena Matoso (Portugalsko),  Joëlle Jolivet (Francie), Daniela Olejníková (Slovensko), Michaela Kukovičová a Petr Borkovec (oba Česká republika) rozhodla správní rada Nadačního fondu Miroslava Šaška udělit nadační příspěvek 100.000,-Kč následujícím třem autorům (v závorce název oceněné práce):

Aneta Lewandowska („Balloon flight“)
Barbora Kicovová („The Rosegarden“)
Jakub Plachý („Sport“ )

Výsledky byly vyhlášeny během festivalu malých nakladatelů Tabook v Táboře dne 2. 10. 2015.
Správní rada Nadace Miroslava Šaška děkuje všem zúčastněným autorům, blahopřeje vítězům a těší se, že v příštích letech bude moct podpořit tvorbu knih pro děti obdobnými projekty.